Avís Legal

Informació del titular 

ACTUAVALLÈS, es el titular del domini transfamilies.cat amb CIF: G-60427523, amb domicili a C/ Passeig Gaudí 31 (08203) Sabadell  (en endavant, ACTUAVALLÈS).

El correu electrònic d’ATENCIÓ es actua@actuavalles.org.

Recomanem llegir atentament el present avís legal i altres polítiques abans d’utilitzar la nostra plataforma i serveis.

Qualsevol ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciant expressament a qualsevol altre fur.

Garanties i responsabilitats 

ACTUAVALLÈS a través de la seva pàgina web ofereix informació sobre el servei de prova i prevenció del VIH de forma genèrica. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

ACTUAVALLÈS es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així como d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

ACTUAVALLÈS no pot garantir:

  • La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a Internet. Tanmateix, no es fa responsable dels danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.
  • L’aplicació de la seva Política de Privacitat a accessos per mitjà d’enllaços de tercers a aquesta web, ni a traves d’enllaços d’aquesta web a altres webs. Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap tipus de manifestació sobre la web, havent d’acomplir, tanmateix, amb la resta de previsions d’aquesta normativa. En cas d’existir enllaços no supervisats per ACTUAVALLÈS no s’assumirà responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual 

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

Tots els continguts inclosos a la web (textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny gràfic, signes, logos, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular de la mateixa. Els continguts que pugui contenir la web que no fossin de la seva titularitat, gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals. La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

Política de Privacitat

ACTUAVALLÈS com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, transfamilies.cat garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

ACTUAVALLÈS només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament:

Identitat: ACTUAVALLÈS
CIF: G-60427523
Direcció Postal: c/Passeig Gaudí 31 (08203) Sabadell
Correu electrònic: actua@actuavalles.org
Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

    • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte.  Art 6.1.a) RGPD

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

Drets de l’interessat

Com a usuari de transfamilies.cat, tindran dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic actua@actuavalles.org, o si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).